Servis stavebnej mechanizácie

Servis stavebnej mechanizácie

Servisné služby sú neoddeliteľnou súčasťou nášho portfólia. Servisné opravy sú vykonávané zo servisných stredísk v Pezinku, Banskej Bystrici a Prešove.

Najnovšie akcie

Profil spoločnosti

Poskytujeme predaj, servis a prenájom nových aj použitých stavebných strojov a prídavných zariadení na stavebné stroje. Stroje v našom portfóliu sa využívajú aj v iných oblastiach okrem stavebníctva ako priemysel, poľnohospodárstvo, povrchová a podzemná ťažba nerastných surovýn, komunál, recyklácia, odpadové hospodárstvo atď.