Vŕtacie kladivo saňové PERMON VKS80 - 78kg

Vŕtacie kladivo saňové PERMON VKS80 - 78kg
Typ 78,5 kg

PDF - katalóg PERMON

Cena na stránke nabager.sk - Permon VKS 80

Vŕtacie kladivo saňové VKS80 je riešené ako príklepové s natáčaním vŕtacej tyče závislej na pohybe úderného piestu. Ovládanie vŕtacieho kladiva je diaľkové z ovládacieho panelu umiestneného mimo vŕtacie kladivo podľa potreby a zvyklostí obsluhy. Diaľkovo je možné spúšťať a zastavovať kladivo, výplach vody, zmeny natáčania. Maximálny priemer vrtu je 80 mm a hĺbka 12 metrov. Pritom je vždy potrebné brať ohľad na typ vŕtanej horniny, dĺžku vrtu s ohľadom na priemer vrtu a možnosť a veľkosť výplachu.