Tunelovacie kladivo PERMON KT130 - 127kg

Tunelovacie kladivo PERMON KT130 - 127kg
Typ PERMON KT130
Hmotnosť 127 kg
Spotreba vzduchu 2,2 m³/min
Priemer 134 mm

PDF - katalóg PERMON

Cena na stránke nabager.sk - Permon KT130

Pneumatické tunelovacie kladivo PERMON KT 130 je určené k pretlačovaniu prechodných alebo slepých vodorovných alebo šikmých otvorov v zhutniteľných zeminách. Je vybavený spätným chodom. Pneumatické tunelovacie kladivá sú široko používané pri práci zahŕňajúce vodovody, kanalizácie, plyn, elektrické a telekomunikačné vedenia. Pomocou tunelovacích kladív (tzv. krtkov) môžete prerážať potrubia bezvýkopovou technológiou bez ovplyvnenia infraštruktúry. Stačí, keď vykopete začiatočnú a koncovú jamu. Vo väčšine prípadov sa tunelovacie kladivá používajú pri pokladaní trubiek pod ulice, chodníky, koľajnice atď. Pokladanie liniek pomocou bezvýkopovej technológie zmierňuje záťaž na životné prostredie a tiež znižuje záťaž spôsobenú dopravnými zápchami a hlukom.

Výhody použitia:

  • dĺžka pretlačovania do 30 m,
  • vysoká penetrácia a spoľahlivý výkon,
  • žiadny / minimálny dopad na dopravu alebo obyvateľov,
  • cenovo výhodnejšie, ako klasické metódy hĺbenia.