Pneumatický zatĺkač kolov PERMON ZK90

Pneumatický zatĺkač kolov PERMON ZK90
Typ PERMON ZK90
Hmotnosť 25 kg

PDF - katalóg PERMON

Cena na stránke nabager.sk - Permon ZK 90

Zatĺkač kolov ZK90 je pneumaticky ovládané zariadenie, ktoré umožňuje zarážať stĺpy a pilóny do zeme. Je veľmi efektívny a vyžaduje minimálnu údržbu. Riziko zranenia v dôsledku zlomenia stĺpu je minimálne. Nedochádza k negatívnemu vplyvu vibrácií na obsluhu. Zatĺkač kolov ZK90 je bežne dostupný v priemere 90 mm alebo je možnosť úpravy podľa potreby.