Snehová radlica U.EMME LS/LSA

blog_img
TypNový stroj
Stiahnuť PDF

Snehová radlica U.EMME LS/LSA vybavená samonastavovacím horizontálnym a protinárazovým systémom so spätnou klapkou,pevnými tyčami nevyhnutnými pre kopacie práce​,dvojúčinné valce zabezpečujú natáčanie radlice vpravo i vľavo.K základnému vybaveniu patria aj hadice s rýchlospojkami nevyhnutné na zabezpečenie hydraulického okruhu.Pri práci napomáhajú aj svetlá a značkovacie vlajočky.Zároveň je vo vybavení aj univerzálny úchyt.

Podrobnejšie informácie získate na e-mailovej adrese info@cmslovakia.com.

Snehové radlice LS/LSA sa vyrába vo viacerých verziách:

Model:..............................................LS1 500….................LS1 650…...................LS1 800…............LS 2 100…..............LSA 2 100…...............LSA 2 400…...................LSA 2 700

celková šírka(mm).............................1 500….....................1 650…..........................1 800….................2 100…..................2 100….......................2 400…...........................2 700

pracovná šírka pri max.vytočení(mm) 1 300…...................1 400…...........................1 558…...............1 818…...................1 818…........................2 078…..........................2 340

hmotnosť(kg)......................................235…........................255….............................280…......................315…....................380…............................410…............................450

výška radlice(mm).............................700….........................700…............................700….......................700…....................800…............................800…............................800

uhlová výchylka(stupne+,-)...............30…............................30…...............................30…........................30….....................30…...............................30….............................30

samonastavenie(stupne +,-).............10….............................10…..............................10….........................10….....................10…...............................10…..............................10